Thông tin sách

Phổ Đà Sơn Dị Truyện

Phổ Đà Sơn Dị Truyện

 Thể loại:

Truyện

 Tình trạng:

Hoàn thành 78 Chương
Đánh giá: 10 /10 từ 0 lượt

* Lời Người Dịch
* Lời Tựa Của Tinh Vân Pháp Sư
01. Vài Lời Bộc Bạch
02. Tên Gọi Của Phổ Đà Sơn Và Khảo Chứng Phật Điển
03. Đức Quán Âm Không Chịu Sang Cõi Phù Tang – Sư Tổ Tuệ Ngạc Sáng Lập Phổ Đà
04. Đức Văn Tông Thích Ăn Thịt Trai – Đức Bồ Tát Vô Ngôn Thuyết Pháp
05. Cô Gái Thành Tâm Hướng Phật – Đại Sĩ Hiển Hóa Đưa Cơm
06. Điện Thần Vận Ở Chùa Phổ Tế Biết Co Giãn Như Túi Càn Khôn
07. Bữa Cơm Chay Ngàn Vị Sư Tăng – Đức La Hán Hiển Thân Cúng Dường
08. Chuông Lớn Nặng Bảy Ngàn Cân Treo Trên Sợi Dây Thừng Cỏ Bện
09. Biện Lễ Thiếu Thành Tâm, Xin Trả Về Nguyên Chủ
10. Đâu Phải Rừng Trúc Tía, Chỉ Là Đài Giảng Kinh
11. Xà Vương Mượn Núi, Bồ Tát Hiển Thần Thông
12. Hải Triều Âm Gầm Vang Như Sấm Dậy Sóng Cũng Thành Tâm Lễ Quán Âm
13. Cửa Sơn Môn Chùa Trước Im Ỉm Đóng Suốt Ngày
14. Quán Âm Đại Sĩ Du Ngoạn Thiên Thai
15. Bồ Tát Bắc Cầu, La Hán Xây Tháp
16. Năm Trăm Vị La Hán Đại Náo Phổ Đà Sơn
17. Thầy Thư Ký Thay Mặt Cao Tăng Hai Lần Ra Yết Thánh Thiên Tử
18. Phương Trượng Giả Yết Thánh Giá, Thiên Tử Thật Ban Cà Sa
19. Thầy Thư Ký Ra Nghênh Thánh Giá, Thiếu Lễ Nghi Mắc Tội Khi Quân
20. Vào Động Phạm Âm Xem Kiếp Sau
21. Điện Cửu Long, Minh Thái Tổ Lên Ngôi
22. Chiếc Nồi Vạn Cân Trở Nên Vô Dụng
23. Năm Bộ Long Tạng Hoàng Thượng Ban Hộ Trấn Phổ Đà Thành Vật Báu
24. Sư Nhật Đồng Mưu Cùng Hải Tặc Toan Cướp Không Bộ Đại Tạng Kinh
25. Phật Tượng Quán Âm Gắn Ngọc Báu Lại Một Lần Nữa Ngài Chẳng Chịu Đi
26. Đám Hiền Sĩ Đến Thăm Sơn Động Thấy Tận Mắt Bồ Tát Hiện Hình
27. Lão Trượng Được Nhìn Thánh Hiện Hình, Nguyện Dâng Trọn Tuổi Già Còn Lại
28. Giết Bò Được Thấy Bò Hiện Hình Bị Giết Hồi Tâm Hướng Thiện, Quyết Ý Sửa Lỗi Xưa
29. Đại Sư Chương Gia Mục Kích Kim Thân Sắc Tướng Bồ Tát Hiện Hình Trong Ánh Hào Quang
30. Vương Phú Ông Thấy Quán Thế Âm, Quyết Thành Tâm Cải Tà Quy Chánh
31. Thầy Lang Họ Phó Thấy Quán Âm, Bỏ Tiền Tu Bổ Quán Âm Miếu
32. Ba Bà Thành Tâm Lễ Phạm Âm, Mỗi Bà Sở Kiến Lại Khác Hẳn
33. Hai Chị Em Thấy Phật Hiện Hình, Quyết Đốt Sách Quy Y Phật Pháp
34. Thành Tâm Trai Giới Xin Hồi Hướng, Động Phạm Âm Hiện Chữ “Đài Loan”
35. Tạo Thiện Căn, Nghiệp Chướng Tiêu Trừ, Rực Hào Quang, Bồ Tát Thị Hiện
36. Không Có Nhân Duyên Được Thấy Phật
37. Chàng Sĩ Quan Tỏ Rõ Uy Phong, Bắn Phạm Âm Thỏa Cơn Tức Giận
38. Hiện Ác Báo Xác Nổi Trên Biển, Hồn Xuống Long Cung Gặp Thủy Tề
39. Huyện Trưởng Họ Vương Hủy Tượng Phật, Thần Hộ Pháp Nổi Cơn Lôi Đình
40. Thầy Hòa Thượng Biết Trước Tương Lai, Dặn Đệ Tử Giữ Xương Làm Tượng
41. Lái Đò Bắt Chẹt Khách Hành Hương, Bồ Tát Thị Hiện Nối Bờ Suối
42. Trung Sơn Quốc Phụ Thăm Phổ Đà, Bồ Tát Thị Hiện Thân Chuyển Xe Pháp
43. Quốc Phụ Thăm Phổ Đà Thuật Lại Truyện Thần Dị
44. Bút Tích Tiên Sinh Ai Ngụy Tạo, Thử Tìm Lai Lịch Rõ Thực Hư
45. Máu Quân Nhật Dây Bẩn Danh Sơn, Tự Biết Tội Rút Quân Tức Khắc
46. Lầu Đọc Kinh Ưu Tiên Tham Cứu, Quy Định Rõ Bia Đá Còn Ghi
47. Chú Tiểu Quyết Khai Sáng Tùng Lâm, Từ Biệt Thầy Hạ Sơn Mộ Hóa
48. Lập Đại Nguyện Ba Năm Về Núi, Chịu Đắng Cay Cuộc Sống Ăn Xin
49. Thả Mỏ Đi Theo Dòng Nước Trôi, Đọc Thánh Hiệu Trọn Thân Nghiệp Báo
50. Thầy Sa Di Niệm Chú Đại Bi, Thái Phu Nhân Bỗng Nhiên Khỏi Bệnh
51. Xây Bảo Tháp Tự, Phu Nhân Tài Thí Đền Ơn Phật Cứu Bệnh Chúng Sanh
52. Xây Phật Đỉnh Sơn Chưa Tròn Túc Nguyện, Ứng Thân Sa Di Nối Chí Kiếp Này
53. Phật Đỉnh Sơn – “Quán Âm Gáo Nước” Hiện Chân Thân
54. Thành Tâm Đi Lễ Phật Thoát Hỏa Tai, Quyên Sinh Đền Ơn Phật Được Cứu Mệnh
55. Hiển Tử Tướng, Cậu Bé Sợ Hãi, Hai Ông Cháu Thoát Nạn Lật Thuyền
56. Gặp Bà Lang Bán Thuốc Bên Đường, Nhọt Ác Tính Ba Ngày Chữa Khỏi
57. Tàu Thái Bình Gặp Nạn Trên Biển, Ông Chài Hí Hửng Phát Tài To
58. Tưởng Bọc Vàng Nhà Thuyền Thất Vọng, Tượng Đồng Nổi Thật Chuyện Lạ Kỳ
59. Đại Sư Thái Hư Đến Phổ Đà, Đóng Cửa Tĩnh Tu Kinh Bát Nhã
60-64. Lược Bỏ
65. Vua Càn Long Ba Lần Lên Núi, Thấy Chướng Mắt Sân Hận Nổi Lên
66. Thấy Đám Tăng Rượu Chè Cờ Bạc, Thề Giết Sạch Phá Tan Phổ Đà
67. Quán Âm Bồ Tát Hiển Thần Thông, Trả Mủ Áo, Càn Long Sám Hối
68. Bành Đại Nhân Thăm Núi Phổ Đà, Thật Không May Gặp Sư Thoái Hóa
69. Bành Khâm Sai Ỷ Thế Lăng Nhục, Trụ Trì Đòi Nhân Chứng Bắt Quả Tang Mới Chịu
70. Quán Âm Bồ Tát Hiển Thần Thông, Cứu Thoát Sơn Tăng Tránh Khỏi Nàn
71. Muốn Được Thấy Quán Âm Thị Hiện, Chàng Đồ Tể Đi Lễ Phổ Đà
72. Bồ Tát Thị Hiện Chỉ Đường Về Nhà Gặp Quán Âm Lão Mẫu
73. Biết Lỗi Cũ Nghịch Tử Hồi Tâm, Bỏ Nghề Ác Nguyện Nghe Lời Mẹ
74. Tiểu Thư Phát Tâm Bố Thí Áo Tăng Thiếu Một Suất, La Hán Đòi Bằng Được
75. Ngài Tể Tướng Tức Giận Khởi Binh, Quyết Rửa Nhục Cho Cô Con Gái
76. Hai La Hán Gây Gổ Đuổi Nhau Bay Trên Không Thi Triển Pháp Thuật
77. Phổ Đà Sơn Thật Lắm Truyện Lạ, Kẻ Phàm Phu Hiểu Hết Được Sao?
78. Tĩnh Tâm Tu Đức Trong Am Nhỏ, Ánh Hào Quang Chiếu Tỏa Thập Phương
79. Chờ Ngày Trở Lại Chốn Danh Sơn
80. Hướng Dẫn Tham Quan Núi Phổ Đà


Mục lục

Bình luận